ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Εταιρία μας, έπειτα από τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί αναφορικά με το θέμα της τιμολόγησης και τις συνεχείς ανακοινώσεις του υπουργείου οικονομικών για την διακίνηση των προϊόντων σας, προτείνει να χρησιμοποιείτε τιμολόγια με την προσθήκη ολογράμματος ασφαλείας για την κατοχύρωση της συναλλαγής σας την οποία πιστοποιούμε με δήλωση του νόμου 105.

Είναι γνωστό ότι έχουν γίνει πολλές αντιγραφές παραστατικών με τον πλέον εύκολο τρόπο (σκανάροντας το έντυπο με ένα απλό πολυμηχάνημα).

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κάνει σαφές ότι είναι ευθύνη του φορολογουμένου η διασφάλιση και η ακεραιότητα της συναλλαγής του, επιλέγοντας ο ίδιος τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας ειδικότερα με την κατάργηση της θεώρησης των εντύπων και την προαιρετική σήμανση τους (μπορείτε να ενημερωθείτε στο επίσημο site του υπουργείου www.minfin.gr ).

Για τον λόγο αυτό σας προτείνουμε για την ασφάλεια των παραστατικών σας και της εταιρίας σας έντυπο με ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας το οποίο προστατεύει το τιμολόγιο σας από οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής του, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το ήδη υπάρχον κόστος σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Top