ΣΟΥΡΩΤΗ

Ένας από τους κυριότερους λόγους που η εταιρία μας προτείνει τα τελευταία χρόνια την προσθήκη ολογράμματος ασφαλείας (FOIL), που είναι το μεγάλο μας ατού σε σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι ότι διασφαλίζει το τιμολόγιο, την επιταγή απόδειξης  κ.τ.λ από οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής του. Τα δημοσιεύματα μας επιβεβαιώνουν καθημερινά..

Top